Kolega Jacek Kandyba z wyróżnieniem SEP

20 października br. Kapituła Konkursu na Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży pod przewodnictwem prof. Aleksandry Rakowskiej (O. Poznański) po zapoznaniu się z przesłanymi wnioskami, uwzględniając wyjątkowy dorobek w rozwój kolejnego pokolenia elektryków, zdecydowała przyznać statuetki następującym osobom:

1. mgr inż. Jacek Kandyba – O. Włocławski

2. Andrzej Kieć – O. Tarnowski

3. mgr Andrzej Kościółek – O. Krakowski

4. dr hab. inż. Jacek Kozyra prof. URad – O. Radomski

Uroczyste wręczenie statuetek zaplanowano podczas inauguracji XXIV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka – ODME 2023 odbywających się na Politechnice Gdańskiej w dniach 9-12 listopada 2023 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Powyższa informacja została opublikowana na profilu SEP na FB.

Serdecznie gratulujemy koledze Jackowi Kandybie oraz pozostałym pedagogom wyróżnionym statuetką.