Egzaminy

 

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w hurtowni „ELMEHURT” (ul. Okrężna 2B)  ok. godziny 15.30.
Prosimy o każdorazową weryfikacje terminu.

Planowany harmonogram egzaminów w roku 2023 widoczny poniżej.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2023 roku wynosi:
– od 01.01.2023 – 349,00zł (trzysta czterdzieści dziewięć złotych),
– od 01.07.2023 – 360,00zł (trzysta sześćdziesiąt złotych).
Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Planowane terminy posiedzeń komisji w roku 2023:

25.01.2023 22.02.2023 29.03.2023
26.04.2023 31.05.2023 28.06.2023
26.07.2023 30.08.2023 27.09.2023
25.10.2023 29.11.2023 27.12.2023

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY