Egzaminy

 

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w hurtowni „ELMEHURT” (ul. Okrężna 2B)  ok. godziny 15.30.
Prosimy o każdorazową weryfikacje terminu.

Planowany harmonogram egzaminów w roku 2022 widoczny poniżej.
Z uwagi na pandemię Covid-19 prosimy o każdorazową weryfikacje terminu egzaminu.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku wynosi 301,00zł (trzysta jeden złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Planowane terminy posiedzeń komisji w roku 2022:

26.01.2022 23.02.2022 30.03.2022
27.04.2022 25.05.2022 29.06.2022
27.07.2022 31.08.2022 28.09.2022
26.10.2022 30.11.2022 21.12.2022

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY