Egzaminy

 

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w hurtowni „ELMEHURT” (ul. Okrężna 2B)  ok. godziny 15.30.
Prosimy o każdorazową weryfikacje terminu.

Harmonogram egzaminów w roku 2021 widoczny poniżej.
Z uwagi na pandemię Covid-19 prosimy o każdorazową weryfikacje terminu egzaminu.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2021 roku wynosi 280,00zł (dwieście osiemdziesiąt złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Terminy posiedzeń komisji w roku 2021:

27.01.2021 24.02.2021 31.03.2021
28.04.2021 26.05.2021 30.06.2021
28.07.2021 25.08.2021 29.09.2021
27.10.2021 24.11.2021 15.12.2021

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY