Egzaminy

 

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w hurtowni „ELMEHURT” (ul. Okrężna 2B)  ok. godziny 15.30. Prosimy o każdorazową weryfikacje terminu.

Planowany harmonogram egzaminów w roku 2023 widoczny poniżej.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2023 roku wynosi:
– od 01.01.2024 – 424,20zł (czterysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy),
– od 01.07.2024 – 430,00zł (czterysta trzydzieści złotych).
Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Planowane terminy posiedzeń komisji w roku 2024:

31.01.2024 28.02.2024 27.03.2024
24.04.2024 29.05.2024 26.06.2024
31.07.2024 28.08.2024 25.09.2024
30.10.2024 27.11.2024 18.12.2024

 

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY