Egzaminy

 

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w hurtowni „ELMEHURT” (ul. Okrężna 2B)  ok. godziny 15.30.
Prosimy o każdorazową weryfikacje terminu.

Harmonogram egzaminów w roku 2020 widoczny poniżej.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrześni 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2020 roku wynosi 260,00zł (dwieście sześćdziesiąt złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Terminy posiedzeń komisji w roku 2019:

29.01.2020 26.02.2020 25.03.2020
29.04.2020 27.05.2020 24.06.2020
29.07.2020 26.08.2020 30.09.2020
28.10.2020 25.11.2020 16.12.2020

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY