Egzaminy

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w siedzibie Oddziału. Harmonogram egzaminów w roku 2016 widoczny po lewej stronie.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Eksploatacja – Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji – Dozór – Grupa 1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2019 roku wynosi 225,00zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

Terminy posiedzeń komisji w roku 2019:

30.01.2019 27.02.2019 27.03.2019
24.04.2019 29.05.2019 26.06.2019
31.07.2019 28.08.2019 25.09.2019
30.10.2019 27.11.2019 18.12.2019

Szukasz dodatkowych informacji – biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

ZAPRASZAMY