Osada Popowo 2024.06.14-15

     14 czerwca 2024 roku w Osadzie Popowo nasz oddział zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Wpływ odnawialnych źródeł energii (OZE) na utrzymanie parametrów technicznych w sieciach dystrybucyjnych SN i nn”. Gośćmi specjalnymi byli członkowie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Prelekcje wygłosili przedstawiciele między innymi firm Apator SA, Energa-Operator SA, Eaton Electric Sp. z o.o. i innych.

     Wieczorem podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy SEP i STIP, a następnego dnia nasi goście zwiedzali włocławską Katedrę.

     Szczegóły w aktualnościach.