Działalność

Przy włocławskim oddziale SEP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 358 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Grupa 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki z dnia z Społecznej 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. 2003, Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

Działalność naszego oddziału skupia się na prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych oraz szkoleń przygotowawczych do egzaminów. Szkolenia i egzaminy przeprowadzamy miedzy innymi we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku dla uczniów ostatnich klas tej szkoły.

Szczegóły dotyczące pozostałych szkoleń i egzaminów na podstronach tego działu.