O nas

X kadencja – 2022-2026

Zarząd (ZO)

PREZES                          kol. Jacek Małecki
WICEPREZES kol. Wojciech Mosakowski
SEKRETARZ kol. Grażyna Pytyńska
SKARBNIK kol. Zbigniew Bieniek
CZŁONKOWIE kol. Wojciech Gierkowski
  kol. Ewa Głowacka
  kol. Paweł Włodarczyk
   

Komisja Rewizyjna (KRO)

PRZEWODNICZĄCY kol. Dorota Tomczak
ZASTĘPCA kol. Andrzej Wódkowski
SEKRETARZ kol. Piotr Wawrzyniak

Sąd Koleżeński (SKO)

PRZEWODNICZĄCY kol. Marcin Nowak
ZASTĘPCA kol. Czesław Szymaniak
SEKRETARZ kol. Ryszard Jankowski

 

Historia

Kilka dat z historii

1986 maj – powołanie przez Zarząd oddziału Bydgoskiego SEP Komitetu Założycielsko-Organizacyjnego Oddziału Włocławskiego SEP
1987.03.17 – Zarząd Główny SEP powołał uchwałą Oddział Włocławski SEP jako 50-ty oddział SEP w Polsce
1987.05.30 – I Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Włocławskiego SEP

2014.02.22 – Walne Zgromadzeni Członków Oddziału SEP we Włocławku – podsumowanie VII kadencji, wybór władz VIII kadencji
2016-2017 – obchody 30-lecia Włocławskiego Oddziału SEP
2018.03.10 – Walne Zgromadzeni Członków Oddziału SEP we Włocławku – podsumowanie VIII kadencji, wybór władz IX kadencji
2019.12.06 – Bankiet z okazji 100-lecia SEP
2022.05.21 – X Walne Zgromadzenie Członków Włocławskiego Oddziału SEP – podsumowanie IX kadencji, wybór władz X kadencji (2022-2026)

Lista dotychczasowych Prezesów Zarządu Oddziału Włocławskiego SEP

(od chwili powstania do obecnego Prezesa)

kol. Bogumił Włodarczyk (pierwszy Prezes włocławskiego oddziału SEP)
kol. Wacław Składanowski
kol. Stanisław Łykowski
kol. Tomasz Kasperkiewicz (p.o. Prezesa podczas choroby i po śmierci kol. Łykowskiego)
kol. Stanisław Wojciechowski
kol. Paweł Ziółkowski
kol. Wojciech Mosakowski
kol. Jacek Małecki

Władze Oddziału poprzednich kadencji

Krótka historia SEP Oddział Włocławski

 W tym miejscu można pobrać opracowanie „Oddział Włocławski SEP. Krótka historia”. Tekst powstał na podstawie opracowań i informacji seniorów i działaczy naszego oddziału (kol. Bogumił Włodarczyk, kol. Wacław Zdulski, kol. Wojciech Mosakowski). Będzie on ciągle uaktualniany i rozbudowywany
Opracowanie końcowe kol. Paweł Włodarczyk.
Pobierz plik.