700-lecie Wilna – wrzesień 2023

W dniach 1-3 września br. nasz Oddział zorganizował wyjazd o Wilna. Celem było zwiedzanie miasta oraz spotkanie z członkami Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Specjalnym gościem wycieczki był Prezes ZG SEP kol. Sławomir Cieślik.

Głównym dniem był 2 września podczas którego zwiedzaliśmy Wilno i jego zabytki.

Zwiedzaliśmy kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, podziwialiśmy panoramę miasta z góry Trzech Krzyży, cmentarz na Rossie oraz spacer przez stare miasto, jego cerkwie i kościoły. Obowiązkowo Ostra Brama (za dnia i wieczorem).

Następnie część osób zwiedzała stare miasto na własna rękę ciesząc się atrakcjami związanymi z obchodami 700-lecia miasta.

Nasza delegacja odbyła spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie w Domu Kultury Polskiej. Omawiano sprawy związane ze współpracą pomiędzy naszymi oraganizacjami. Przede wszystkim w zakresie wymiany doświadczeń, szkoleń oraz propagowania współpracy technicznej i biznesowej.

SEP reprezentowany był między innymi przez kolegów S. Cieślika, J. Małeckiego, W. Mosakowskiego, K. Dębczyńskiego. Ze strony STIP obecni byli między innymi  panowie Robert Niewiadomski oraz Aleksander Śnieżko. 

Zapraszamy do naszej galerii (link), gdzie można obejrzeć więcej zdjęć z naszej eskapady do Wilna.