Zmiana wysokości składek członkowskich

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że Zarząd Główny SEP uchwałą nr 25/2018-2022 z dnia 28 listopada 2018 ustalił nawą, wyższą składkę członkowską na lata 2019-2022. Zgodnie z uchwałą składki wynoszą:

  1. normalna – 13,00zł/m-c (156,00zł/rok)
  2. ulgowa – 6,50zł/m-c (78,00zł/rok)

Zwolnienia z opłacania składek oraz wytyczne dotyczące składek ulgowych zawarte są w uchwale ZG.

Treść uchwały można pobrać tutaj: Uchw.ZG nr 25_wysok.składki_28.11.18

Spotkanie w Radziejowie

W naszym Oddziale SEP aktywnie działa grupa koleżanek i kolegów z Radziejowa i okolic. 26 października 2018 roku zorganizowano spotkanie Zarządu Oddziału (ZO) z członkami SEP z tego regionu. Spotkanie to uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Sławomir Bykowski – Burmistrz Miasta Radziejów oraz Henryk Ruszkiewicz – Dyrektor Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA w Radziejowie.

Podczas spotkania kol. Paweł Włodarczyk wygłosił krótką prelekcję nt. historii SEP w Polsce i na Kujawach. Następnie przeprowadzane były dyskusje dotyczące między innymi współpracy stowarzyszenia z władzami lokalnymi,,  przedsiębiorcami, działalnością Naszego Oddziału w zakresie szkoleni i egzaminów kwalifikacyjnych. Spotkanie zakończono wspólną kolacją.

Dziękujemy naszym gościom oraz koleżankom i kolegom obecnym na spotkaniu.