Spotkanie ZO podsumowujące 2023 rok

W dniu 15 grudnia 2023 odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału krótko podsumowujące ten rok działalności naszego oddziału SEP. Przede wszystkim Prezes ZO, kol. Jacek Małecki złożył gratulacje kol. Jackowi Kandybie otrzymania statuetki Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie przez SEP nauczyciela z Włocławka. Dodatkowo jest to jeden z niewielu wyróżnionych pracujących w szkołach średnich. Cieszymy się wszyscy i jeszcze raz gratulujemy koledze Jackowi.

Podsumowano działania ZO w 2023 roku. Omówiono zorganizowane sympozja (Kraków-Tarnów, Krzyżówki, Wilno), porozumienie z PANS oraz inne działania.
Przedstawiono również wstępne plany działań na pierwszą połowę roku 2024. Gorąca dyskusja dotyczyła ewentualnych zmian jakie należy wprowadzić, aby zwiększyć efektywność naszego Oddziału. Podjęto decyzje o organizacji kolejnych sympozjów i konferencji. Skonkretyzowanie planów pozostawiono na styczniowe Zebranie ZO. O wszystkich nowych działaniach będziemy na bieżąco informować na stronie www oraz n na profilu na FB.