Doceniamy naszych seniorów

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas zebrania Zarządu Oddziału włocławskiego SEP została podjęta uchowała (2/10/2022) o zwolnieniu z opłacania składek członkowskich zasłużonych dla naszego Oddziału seniorów.

Wyróżnieni seniorzy to:
– kol. Jerzy Ochociński,
– kol. Władysław Rzepka,
– kol. Zenon Sieradziński,
– kol. Bogumił Włodarczyk,
– kol. Wacław Zdulski.

Tą drogą pragniemy podziękować za wieloletnią działalność w naszym stowarzyszeniu i wkład wniesiony w rozwój naszego Oddziału. Liczymy również na dalszą współpracę i uczestnictwo w podejmowanych przez nas inicjatywach oraz różnego rodzaju imprezach.