Pomoc dla Ukrainy

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy.

Nasze stowarzyszenie włącza się do akcji pomocowej dla Ukrainy dotkniętej tragedią wojny. Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP wyszła z inicjatywą zorganizowania zbiórki funduszy na zakup leków i innych najpotrzebniejszych obywatelom Ukrainy produktów.

Jeżeli chcecie włączyć się do tej akcji podajemy nr konta na jaki można dokonywać wpłat:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
BZ WBK S.A. 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000
koniecznie z dopiskiem „pomoc Ukrainie„.

Kliknij tutaj, jeżeli chcesz pobrać pismo SEP