Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy. Nasze stowarzyszenie włącza się do akcji pomocowej dla Ukrainy dotkniętej tragedią wojny. Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP wyszła z inicjatywą zorganizowania zbiórki funduszy na zakup leków i innych najpotrzebniejszych obywatelom Ukrainy produktów. Jeżeli chcecie włączyć się do tej akcji podajemy nr konta na jaki można dokonywać wpłat:Stowarzyszenie Elektryków Polskichul. Świętokrzyska […]

Czytaj dalej