UWAGA – ważny komunikat dla osób którym termin ważności świadectw kwalifikacyjnych upływa w okresie od 2020-03-01 do 2020-06-30. Zgodnie z art. 31x ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych […]

Czytaj dalej