Z wielkim żalem informuję, że w dniu 1 maja br. odszedł od nas w wieku 72 lat nieodżałowany Kolega inż. Tomasz Kasperkiewicz. Kolega Tomek Kasperkiewicz był wieloletnim członkiem naszego Oddziału, biorącym czynny udział w pracach jego organów, wieloletni członek Zarządu Oddziału, p.o. Prezesa Oddziału w trudnych dla naszej organizacji czasach (2000-2002). Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr […]

Czytaj dalej