Porozumienie o współpracy pomiędzy SEP i STIP podpisane

W dniu 15 czerwca 2024 roku w „Dworku Małgorzata”, jednym z obiektów malowniczo
położonej Osady Popowo koło Włocławka, zostało podpisane „Porozumienie o współpracy”
pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP) a Stowarzyszeniem Techników i
Inżynierów Polskich na Litwie (STIP).

Porozumienie ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego, wymianę wiedzy oraz
umacnianie więzi między polskimi i litewskimi inżynierami i technikami.

SEP i STIP zobowiązały się do współpracy na rzecz promowania standardów technicznych,
etyki zawodowej oraz organizowania wspólnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych.
Ze strony SEP podpisy złożyli Prezes Sławomir Cieślik i Wiceprezes-Skarbnik Miłosława
Kujszczyk – Bożentowicz, ze strony STIP – Prezes Juzef Vasilevski i Sekretarz Generalny
Marjan Zurovic.

Powracając na chwilę do historii najnowszej kontaktów pomiędzy obiema organizacjami,
trzeba zaznaczyć, że idea podpisania porozumienia narodziła się podczas kilkukrotnego
pobytu delegacji SEP w Wilnie, w 2019 roku, której przewodniczył ówczesny Prezes SEP
Piotr Szymczak. Wizyty odbyły się z okazji przygotowań do Obchodów 100-lecia Oddziału
Wileńskiego SEP.

Po zakończeniu Obchodów w październiku 2019 roku, rozpoczęły się przygotowania do
sporządzenia odpowiedniego dokumentu, w których brali udział: ze strony SEP –
pełnomocnik Prezesa SEP ds. kontaktów z Litwą Wojciech Mosakowski, ze strony STIP –
sekretarz generalny STIP – Marjan Zurovic. Niestety, pandemia koronawirusa, która
wybuchła kilka miesięcy później, skutecznie przerwała te działania.

Do idei podpisania porozumienia powrócił Prezes SEP Sławomir Cieślik, który we wrześniu
2023 roku udał się do Wilna podczas wyjazdu zorganizowanego przez Oddział Włocławski
SEP. W trakcie spotkania z Zarządem STIP w siedzibie stowarzyszenia – Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, zostały przez strony wyznaczone ramy współpracy, które znalazły swe
odzwierciedlenie w podpisanym właśnie dokumencie.

Podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy SEP a STIP jest znaczącym krokiem na
rzecz zacieśniania relacji pomiędzy przedstawicielami świata techniki w obu krajach. Strony
wyraziły przekonanie, że współpraca przybliży poznanie specyfiki i przyczyni się do rozwoju
sektora inżynierii i techniki tak w Polsce, jak i na Litwie.

Więcej zdjęć znajdą Państwo w naszej Galerii.