Szkolenia COSiW

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskich szkoleniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy szkoleń. Dokładniejsze dane można uzyskać poprzez odnośniki zawarte w banerach.

Transformatory średniego i niskiego napięcia podstawy teoretyczne i badania
Termin: 22-23 kwietnia w Łodzi. Pierwszy dzień szkolenia odbędzie się w Sali wykładowej, drugiego dnia w fabryce ZREW Transformatory S.A. w Łodzi.
Szkolenie jest dwudniowe, zajęcia zajmują ok. 15 godzin.
Uczestnicy, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymują certyfikat szkolenia wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

Potrzeby własne bloku, systemy automatyki i sterowania elektrowni jądrowej
szkolenie z dziedziny eksploatacji części elektrycznej elektrowni jądrowych, które w języku angielskim poprowadzą wybitni specjaliści z Ukrainy, wieloletni pracownicy Zaporożnej EJ i Rówieńskiej EJ. Uczestnicy, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymują certyfikat szkolenia wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.
Termin:
UNIT 1: Bilans systemu zasilania elektrowni oraz automatyka i sterowanie standardowymi urządzeniami dystrybucji energii BOP dla bloku elektrowni jądrowej – 24-26 kwietnia 2024r.
UNIT 2: Układy automatyki i sterowania w rozdzielniach bloków elektrowni jądrowej – 29-30 kwietnia 2024r.
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy z zakresu budowy i zasady działania systemów potrzeb własnych bloków jądrowych elektrowni, a także stosowanych w energetyce jądrowej systemów automatyki i sterowania.
Grupa docelowa:
Osoby zajmujące się zawodowo przygotowywanymi w Polsce inwestycjami w „duży i mały atom”: zawodowych elektrowni jądrowych dużej mocy po obiekty energetyczne wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR-y).

Praca elektrowni jądrowej – zagadnienia wybrane
szkolenie w języku angielskim, które poprowadzą wybitni specjaliści z Ukrainy, wieloletni pracownicy Zaporożnej EJ i Rówieńskiej EJ. Uczestnicy, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymują certyfikat szkolenia wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy z zakresu wybranych aspektów systemów zabezpieczeń bloków elektrowni jądrowych oraz analiza wybranych zagadnień pracy elektrowni jądrowych w systemie elektroenergetycznym.
Grupa docelowa:
Osoby zajmujące się zawodowo przygotowywanymi w Polsce inwestycjami w „duży i mały atom”: zawodowych elektrowni jądrowych dużej mocy po obiekty energetyczne wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR-y). Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy elektrowni jądrowych, w szczególności: elektrycy, automatycy i specjaliści ds. energetyki; nauczyciele akademiccy; nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i na kursach.

Bezpieczne i innowacyjne elektrownie jądrowe (SMR)
szkolenie w języku angielskim z podwójnym certyfikatem: Westinghouse oraz COSiW SEP
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nowych, innowacyjnych elektrowni jądrowych, w tym przegląd projektów Westinghouse AP1000 PWR i Westinghouse AP300 SMR.
Grupa docelowa:
Osoby zajmujące się zawodowo przygotowywanymi w Polsce inwestycjami w „duży i mały atom”: zawodowych elektrowni jądrowych dużej mocy po obiekty energetyczne wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR-y). Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy elektrowni jądrowych, w szczególności: elektrycy, automatycy i specjaliści ds. energetyki; nauczyciele akademiccy; nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i na kursach.