Sukces naszej koleżanki

W sobotę, 16 września 2021 roku, na zaproszenie JM Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Prezes naszego oddziału, kol. Wojtek Mosakowski wziął udział w inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 tej uczelni.


Miło poinformować, że członkini naszego Oddziału SEP, Koleżanka Julita Wawrzyniak otrzymała nagrodę JM Rektora za najwyższą średnią ocenę na kierunku Energetyka, (studia I stopnia, VII semestr) z wynikiem 4,96.


W imieniu naszej „elektrycznej społeczności” skupionej w Oddziale Włocławskim SEP gratulujemy Koleżance i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.