Pożegnanie

Z wielkim żalem informuję, że w dniu 1 maja br. odszedł od nas w wieku 72 lat nieodżałowany Kolega inż. Tomasz Kasperkiewicz.

kol. Tomasz Kasperkiewicz

Kolega Tomek Kasperkiewicz był wieloletnim członkiem naszego Oddziału, biorącym czynny udział w pracach jego organów, wieloletni członek Zarządu Oddziału, p.o. Prezesa Oddziału w trudnych dla naszej organizacji czasach (2000-2002). Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 358 funkcjonującej przy naszym Stowarzyszeniu oraz członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Prowadził swą prywatną firmę o nazwie Zakład Elektryczny TOMEL.

Tracimy w Zmarłym doświadczonego zawodowo, pogodnego Kolegę, chętnie służącego radą młodszym członkom naszego Stowarzyszenia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 8 maja 2021 roku, o godzinie 13.00 – początek przy bramie głównej Cmentarza Komunalnego przy ul. Chopina we Włocławku.

Wojciech Mosakowski

Prezes Zarządu