Życzenia

Czas Świąt Bożego Narodzenia to przede wszystkim rodzinne spotkania.
I nie jest ważne czy ta rodzina to najbliżsi krewni, przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy czy (jak w naszym wypadku) ze stowarzyszenia.
Niech te spotkania będą pięknym czasem radości i spokoju, a jeżeli potrzeba – pojednania.

Życzymy wszystkim, aby w te Święta spełniły się Wasze marzenia, aby zdrowie Was nie opuszczało, a nadchodzący 2020 rok był pełen sukcesów tak w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Zarząd Włocławskiego Oddziału SEP