Wileńskie obchody jubileuszu 100-lecia SEP

W dniach 12-15.10.2019 r. w Wilnie odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia SEP zorganizowane przez trzech organizatorów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polsko-Litewską Izbę Handlową, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i Partnera Wydarzenia, którym została Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

W galerii można obejrzeć krótką fotorelację z obchodów w Wilnie

Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i litewskich w okresie 100-lecia oraz osiągnięć naukowo-technicznych instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Litwy, a także omówienie propozycji wzajemnej współpracy.

W niedzielę, 13 października w godzinach porannych, w dniu wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP, uczestnicy obchodów 100-lecia SEP udali się na głosowanie do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej mieszczącej się w dawnym Pałacu Paców przy ul. Św. Jana.

Jubileusz Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wilnie rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji zmarłych elektryków polskich i litewskich w pobliskim Kościele pod wezwaniem Świętego Ducha na wileńskiej Starówce, koncelebrowana przez ks. dr kan. Sławomira Zygę – Krajowego Duszpasterza Elektryków (inżyniera elektryka), ks. Tadeusza Jasińskiego – proboszcza parafii Św. Ducha, oraz rezydującego tymczasowo w parafii misjonarza.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy jubileuszu udali się na zwiedzanie zabytków Wilna rozpoczynając od wileńskiej Katedry poprzez sanktuarium w Ostrej Bramie, a kończąc na wileńskiej Rossie, gdzie na tamtejszym zabytkowym cmentarzu delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie pierwszego dyrektora elektrowni wileńskiej i protoplasty rodu sławnych fizyków jądrowych – Wiktora Niewodniczańskiego, oraz wybitnych przedstawicieli nauki i kultury obu krajów – Joachima Lelewela oraz Władysława Syrokomli.

Głównym punktem obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP w Wilnie było wspólne polsko-litewskie sympozjum naukowe, które odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pod hasłem „Tradycje elektryki w Ośrodku Wileńskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”. Udział w nim wzięli przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji oraz przedsiębiorców z obu krajów.

W pierwszej części spotkania odbyło się powitanie wszystkich zaproszonych gości przez organizatorów i gospodarzy wydarzenia. W prezydium sympozjum zasiedli: prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej – Robert Juodka, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy – Henryk Malewski oraz prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotr Szymczak, osoby będące jednocześnie członkami 16-osobowego Komitetu Honorowego jubileuszowych obchodów.

Miłym akcentem rozpoczynającego się sympozjum było wręczenie medali SEP dla uczestników i gości z Litwy i z Polski.

Ważnym i doniosłym wydarzeniem pierwszej części sympozjum naukowego były wygłoszone referaty oraz w drugiej części dyskusja w zespołach problemowych.

Wygłoszono szereg bardzo ciekawych referatów tak ze strony polskiej jak i litewskiej:

 • Marek Bielski – „Wilno Niewodniczańskich”
 • Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj – „Zarys działalności Oddziału Wileńskiego SEP”
 • Arturas Klementavičius – „Ocena stabilności pracy i perspektyw handlu energią synchronicznie połączonych elektroenergetycznych systemów Litwy i Polski”
 • Piotr Szymczak, Wojciech Mosakowski, Grzegorz Buchowiecki – „Propozycje współpracy naukowo-dydaktycznej i stowarzyszeniowej pomiędzy polskimi i litewskimi elektrykami”
 • Robert Juodka – „Kierunki polsko-litewskiej współpracy gospodarczej”
 • Jerzy Hickiewicz, Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj – „Nieznane, światowe osiągnięcia fabryki radioodbiorników w Wilnie”
 • Voitech Stankevič – „Propozycje współpracy w sferze nauki i dydaktyki”

W drugiej części sympozjum rozpoczęły się prace w trzech zespołach problemowych:

 • zespół pierwszy – naukowo-dydaktyczny,
 • zespół drugi – gospodarczy,
 • zespół trzeci – stowarzyszeniowy.

Zespoły problemowe przedstawiły i przedyskutowały problematykę, która była przypisana do każdego z nich. Nad przebiegiem rozmów przy poszczególnych stolikach czuwał dwuosobowy zespół przewodniczących ze strony polskiej i litewskiej. Podczas obrad zespołów uczestnicy wskazali trudności ale i szanse, które w przyszłości mogą przyczynić się do rozwoju współpracy między obiema stronami.

Owocem tych obrad są materiały dyskusyjne i wnioski zespołów problemowych, które po ich opracowaniu będą przedmiotem publikacji po obu stronach. Jednocześnie partnerzy wyrazili chęć dalszej współpracy i cyklicznych spotkań na przemian co dwa lata, raz na terenie Polski, raz na terenie Litwy.

Podsumowaniem jubileuszu 100-lecia SEP w Wilnie był wieczór integracyjny z udziałem uczestników sympozjum ze strony polskiej i litewskiej, który odbył się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Polskiej.

Podczas uroczystego bankietu goście mogli skosztować wyszukanych dań serwowanych przez hotelową restaurację ”Pan Tadeusz/Ponas Tadas”, w szczególności przysmaków litewskiej kuchni chłopskiej. W trakcie bankietu odbył się „Koncert Jubileuszowy z okazji 100-lecia SEP”, który rozpoczęli uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki z Solecznik. Na scenie młodzi artyści: pianiści, akordeoniści, tancerze przedstawili program obfitujący w utwory ludowe polskie, litewskie oraz przeboje muzyki klasycznej. Gwiazdą wieczoru był zespół wokalno-instrumentalny „Folk Vibes”, który zaprezentował w większości polskie utwory ludowe w nowoczesnych, elektronicznych aranżacjach.

Wieczór integracyjny minął w miłej, niezapomnianej atmosferze i był godnym zwieńczeniem wileńskich obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Nasze sympozjum wzbudziło także zainteresowanie mediów – tu TVP Wilno. Link do relacji telewizyjnej z sympozjum https://wilno.tvp.pl/44839074/100-lat-stowarzyszenia-elektrykow-polskich

Wieczór integracyjny minął w miłej, niezapomnianej atmosferze i był godnym zwieńczeniem wileńskich obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wojciech Mosakowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Współorganizatorami obchodów jubileuszowych SEP w Wilnie:

 • Dom Kultury Polskiej w Wilnie,
 • Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie,
 • Lietuvos Energetikos Institutas,
 • Apator SA

Patronat medialny nad uroczystościami objęli:

 • Spektrum SEP,
 • Energetyka,
 • Wiadomości Elektrotechniczne,
 • Przegląd Techniczny,
 • Kurier Wileński,
 • Radio Znad Wilii
 • TVP Wilno.

Medal 100-lecia SEP otrzymali:

 • Pani Urszula Doroszewska – Ambasador RP na Litwie;
 • Pan Robert Juodka – prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej;
 • Pan Henryk Malewski – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;
 • Pan Jarosław Niewierowicz – doradca Prezydenta Litwy;
 • Kol. Grzegorz Buchowiecki – prezes O. Suwalskiego SEP w kadencji 2018-2022;
 • Kol. Zenon Lenkiewicz – prezes O. Koszalińskiego SEP w kadencjach: 2014-2018, 2018-2022;
 • Kol. Wojciech Mosakowski – prezes O. Włocławskiego SEP w kadencjach: 2014-2018, 2018-2022;
 • Kol. Józefa Okładło – członek Zarządu Głównego SEP w kadencji 2014-2018, prezes O. Tarnobrzeskiego SEP w kadencji 2018-2022;

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali:

 • Pan Paweł Krupka – I Radca Ambasady RP w Wilnie;
 • Pan Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk;
 • Pan Henryk Falkowski – członek Zarządu Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;
 • Pan Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
 • Pan Władysław Wojnicz – kierownik komercyjny Domu Kultury Polskiej w Wilnie;

Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego otrzymali:

 • Pan Voitech Stankevič – wiceprezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy;
 • Pan Arturas Klementavičius – członek Instytutu Energetyki Litwy;
 • Medal im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymali:
 • Pan Eugeniusz Wojsiat – dyrektor Generalny Firmy EUGEN S.A.;
 • Pan Marian Żurowicz – przedsiębiorca. Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;

Medal im. prof. Romana Dzieślewskiego otrzymali:

 • Pan Arnold Petrovič – prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;
 • Prof. Romuald Brazis – Uniwersytet Techniczny w Wilnie.