Zmiana wysokości opłat za egzamin kwalifikacyjny

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku opłata pobierana za egzamin kwalifikacyjny w 2019 roku wynosi 225,00 zł.

Szczegóły dotyczące egzaminów oraz numer konta można znaleźć na naszej stronie w menu Działalność/Egzaminy