Spotkanie w Radziejowie

W naszym Oddziale SEP aktywnie działa grupa koleżanek i kolegów z Radziejowa i okolic. 26 października 2018 roku zorganizowano spotkanie Zarządu Oddziału (ZO) z członkami SEP z tego regionu. Spotkanie to uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Sławomir Bykowski – Burmistrz Miasta Radziejów oraz Henryk Ruszkiewicz – Dyrektor Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA w Radziejowie.

Podczas spotkania kol. Paweł Włodarczyk wygłosił krótką prelekcję nt. historii SEP w Polsce i na Kujawach. Następnie przeprowadzane były dyskusje dotyczące między innymi współpracy stowarzyszenia z władzami lokalnymi,,  przedsiębiorcami, działalnością Naszego Oddziału w zakresie szkoleni i egzaminów kwalifikacyjnych. Spotkanie zakończono wspólną kolacją.

Dziękujemy naszym gościom oraz koleżankom i kolegom obecnym na spotkaniu.