Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rada prezesów w Wieńcu-Zdroju przeszła do historii.

Opublikowany 2016/04/15

Poniżej podziękowania od Prezesa naszego oddziału kol. Wojciecha Mosakowskiego oraz kol. Piotra Szymczaka Prezesa ZG SEP.

Witam Wszystkich!

Na prośbę Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka, przekazuję list gratulacyjny (link do listu Prezesa ZG) przesłany na moje ręce, w podziękowaniu za zorganizowanie Rady Prezesów w Wieńcu-Zdroju.

Ja, ze swojej strony chciałbym w sposób szczególny podziękować wszystkim, którzy są współtwórcami tego wydarzenia, przede wszystkim Komitetowi Organizacyjnemu Obchodów 30-lecia Oddziału Włocławskiego SEP, w skład którego obok mnie, wchodzą Koleżanki i Koledzy:

- Piotr Sawiński - Wiceprezes Oddziału – odpowiedzialny za całokształt Obchodów
- Grażyna Pytyńska – Sekretarz – odpowiedzialna za obsługę logistyczną Rady Prezesów
- Zbigniew Bieniek – Skarbnik – odpowiedzialny za rozliczenia finansowe
- Ewa Głowacka – członek Zarządu - odpowiedzialna za obsługę logistyczną Rady Prezesów z jednoczesną promocją miasta
- Ryszard Jankowski - członek Zarządu - odpowiedzialny za całokształt Obchodów
- Paweł Włodarczyk – odpowiedzialny za obsługę informatyczną oraz reklamową i promocyjną Oddziału
- Jan Papis – odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę logistyczną z pensjonatem Jutrzenka

Ponadto podziękowania dla Kol. Andrzeja Filipczaka, który z racji swych koneksji biznesowych, stworzył dobry klimat pomiędzy Komitetem a Kierownictwem „Jutrzenki”, dla realizacji naszego przedsięwzięcia.

Komitet nie kończy swej działalności. Rada Prezesów była drugim, po Spotkaniu Noworocznym elementem obchodów 30-lecia naszego Oddziału. Następnym będzie impreza „Powitanie lata”, której czas i miejsce ustali Komitet. Zakończenie obchodów planujemy na dzień 17.03.2017 – czyli dzień uzyskania osobowości prawnej przez nasz Oddział.

 

Pozdrawiam

Wojciech Mosakowski