Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

6Egzaminy

Harmonogram egzaminów:

2017-01-25

2017-02-22

2017-03-29

2017-04-26

2017-05-31

2017-06-28

2017-07-26

2017-08-30

2017-09-27

2017-10-25

2017-11-29

2017-12-20

W naszym Oddziale działa komisja kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1) czyli tzw. dawnymi uprawnieniami SEP-owskimi. Komisja zbiera się w ostatnią środę każdego miesiąca w siedzibie Oddziału. Harmonogram egzaminów w roku 2016 widoczny po lewej stronie.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - Eksploatacja - Grupa 1
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - Dozór - Grupa 1

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2017 opłata za egzamin wynosi  200,00zł (dwieście złotych). Osobno za dozór (uprawnienia D) i eksploatację (uprawnienia E). Wpłaty proszę dokonywać na konto Oddziału:

Bank Milenium SA
03 1160 2202 0000 0000 5849 5921

 

Szukasz dodatkowych informacji - biuro@sep.wloclawek.pl lub komisja@sep.wloclawek.pl

 

ZAPRASZAMY